IGLOO & OUTDOOR SOLUTIONSPEDAL & HAND DISPENSERSINFO & CONTACT
('
')
Als exclusieve distributie partner voor de Benelux kan u hier alle informatie over de Astreea dispensers terugvinden. 
Deze producten zijn verkrijgbaar bij verschillende verkoopkanalen in België, Nederland en Luxemburg.
Hebt u interesse om als verdeler deze producten op te nemen in uw productengamma ?  Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Privacy & Cookie Policy

Dit beleid beschrijft de basis waarop we persoonsgegevens verwerken die we van u verzamelen of die u ons (Astreea & Astreea Benelux (Stage Solutions bvba)) verstrekt via www.astreea-benelux.com, www.astreea-belgium.be en andere domeinnamen in eigen beheer die hiernaar verwijzen. (“onze sites”). Lees het volgende zorgvuldig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.

INFORMATIE DIE WIJ BIJ U VERZAMELEN

We verzamelen en verwerken de volgende gegevens op onze site:

• Informatie die u verstrekt door (contact)formulieren op onze site in te vullen.
• Informatie die u verstrekt als u een probleem met onze site meldt.
• Als u contact met ons opneemt, kunnen we die correspondentie bewaren.
• Details van uw bezoeken aan onze site, inclusief, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, of dit vereist is voor onze eigen facturering doeleinden of anderszins en de bronnen waartoe u toegang hebt, zoals beschreven in dit beleid.

WAAR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN

De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en / of opgeslagen buiten uw grondgebied. Het kan ook worden verwerkt door personeel buiten uw territorium dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Als uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar, opgeslagen in of anderszins worden verwerkt buiten uw land of gebied, en dat land of gebied niet wordt erkend als een adequaat niveau van gegevensbescherming, zullen we aanvullende voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VEILIG HOUDEN

We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op beveiligde servers. We beperken de toegang tot de informatie door onze eigen werknemers, aannemers, dienstverleners op de site en die personen die bevoegd zijn voor de juiste omgang met dergelijke informatie. We vragen dat onze externe contractanten en site-serviceproviders vergelijkbare normen van beveiliging en vertrouwelijkheid volgen.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we redelijke maatregelen zullen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Wij verkrijgen deze gegevens rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer u rapporten of andere inhoud van onze website downloadt of wanneer u een aanvraag indient.

We zullen uw toestemming hebben of bepalen dat we een legitiem belang hebben bij het gebruik van uw gegevens om u relevante informatie te verstrekken. Verdere informatie wordt verstrekt in de privacyverklaring die wordt verstrekt voordat u uw gegevens verstrekt. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken of u afmelden voor communicatie van Pointbreak.

BEKENDMAKING VAN UW INFORMATIE

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan elke (fulltime of parttime medewerker) van Astreea & Astreea Benelux.

HOE LANG WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze gebruiken. De periode waarin we uw persoonsgegevens bewaren, wordt bepaald door een aantal criteria, waaronder de doeleinden waarvoor we de informatie gebruiken, de hoeveelheid en gevoeligheid van de informatie, het potentiële risico van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van de informatie, en onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

UW RECHTEN

Als wereldwijd bedrijf hecht Astreea & Astreea Benelux (Stage Solutions bvba) zich aan uw privacy en aan onze verplichtingen onder de gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in uw regio (zoals GDPR of de CCPA).

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens (sommige van deze rechten zijn alleen van toepassing in bepaalde omstandigheden, en sommige variëren afhankelijk van de rechtsgrond waarop we uw gegevens verwerken of het grondgebied waarin u zich bevindt):

Het recht om te vragen of we uw persoonlijke gegevens verwerken en, als dit het geval is, om details van die verwerking te achterhalen (evenals om een ​​kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen).


Het recht om ons te vragen om eventuele persoonlijke gegevens die we over u hebben en die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren.
Het recht om ons te vragen om persoonlijke gegevens die we over u hebben te verwijderen.

Het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, en om ons te vragen te beperken hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken.

Het recht om uw persoonlijke gegevens aan u te laten verstrekken in een gestructureerd en algemeen gebruikt elektronisch formaat. U kunt ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan een ander bedrijf over te dragen, als dat mogelijk is.

Het recht om u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke gegevens, indien van toepassing. Persoonlijke gegevens die via deze site worden verzameld, worden niet verkocht aan derden.
Het recht om niet te worden gediscrimineerd voor het uitoefenen van de rechten die tot uw beschikking staan ​​onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen (u wilt bijvoorbeeld geen marketing meer van ons ontvangen), kunt u de link of de uitschrijfknop in onze e-mailcorrespondentie gebruiken, contact opnemen met sales@astreea-benelux.com of u kunt ons telefoonnummer gebruiken, verstrekt op onze "contact" pagina van deze site. Houd er rekening mee dat we in sommige omstandigheden mogelijk stappen moeten ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we aan uw verzoek voldoen.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop we met uw persoonlijke gegevens zijn omgegaan, zouden we graag een kans krijgen om het recht te zetten - neem dan contact met ons op via sales@astreea-benelux.com.

Vertrouwd door

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram